Starlight Care | Naaldwijk

Starlight Care is een kleinschalige zorgorganisatie, opgericht in januari 2017, die zich richt op individuele begeleiding en persoonlijke verzorging aan kinderen, jongeren en (Jong)volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kleinschalig, dat is iets waarvoor we echt voor staan. Waar wij ons onderscheiden ten opzichte van grotere organisaties is, dat wij maatwerk bieden voor iedere cliënt. Aandacht en tijd steken in een vertrouwensband opbouwen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving. Want zorg leveren wij altijd in de privésfeer.

Om goede zorg en begeleiding te bieden vinden wij het daarom heel belangrijk dat er een fijne samenwerking is tussen zorgverleners/begeleiders, cliënt en zijn/haar directe omgeving. Je hebt je vaste zorgverleners/begeleiders die jouw zorg- en begeleidingsmomenten invullen. Hierdoor kan continuïteit van zorg worden geleverd. De zorgverleners binnen Starlight Care leveren allemaal zorg en begeleiding vanuit hun hart voor de zorg.

Goede samenwerking vergroot de kwaliteit van zorg/begeleiding en het enthousiasme waarmee deze geleverd wordt. Daarom steken we veel tijd in het vormen van een hecht team. Het team van Starlight Care bestaat momenteel uit zestien zorgverleners tussen de 21 en 52 jaar oud. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, achtergrond en ervaring die elkaar versterken en aanvullen.

Eigen regie vinden wij erg belangrijk. Waar mogelijk proberen we dit te motiveren en stimuleren. Zorg binnen Starlight Care is maatwerk, wat inhoudt dat als zorg een keer extra nodig is of er is iets langer hulp nodig dat dit altijd bespreekbaar is.

Starlight Care, liefdevolle zorg en begeleiding vanuit ons zorghart!